2831181047 ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗ 14 & ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΓΩΝΙΑ, Ρέθυμνο info@roukoudis.gr

 

 

Συντηρούμε παλιές εικόνες, μαυρισμένες από την κάπνα, οξειδωμένες από αλλεπάλληλα βερνικώματα, καμένες ή σαρακοφαγωμένες, πίνακες ζωγραφικής, ελαιογραφίες σχισμένες, που έχουν ανάγκη καθαρισμού, φοδραρίσματος ή απλώς βελτίωσης επιφάνειας.

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση της ιδιωτικής σας συλλογής έργων τέχνης με ιδιαίτερη φροντίδα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

Συνδυάζοντας ποιοτική εργασία, αισθητικό αποτέλεσμα και ανάδειξη του έργου με το οικονομικότερο κόστος εργασιών.

 

Όλες οι επεμβάσεις συνοδεύονται από φωτογραφική τεκμηρίωση, στο αρχικό, στο ενδιάμεσο και τελικό στάδιο. Όλα καταγράφονται σε δελτίο συντήρησης για την πλήρη κατανόηση και διαύγεια των διαδικασιών. Με το πέρας των εργασιών θα σας παραδοθούν γραπτός οι εργασίες που έγιναν και το φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακό δίσκο.